ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก 2567

ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

 

  

นางสุวลักษณ์  อภิวัชญ์ธนิน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก 

โทร. 06-2594-8258

e-mail: phitbud@gmail.com


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,473