พศจ. พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น ๗ (๗๗๒) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ อภิวัชญ์ธนิน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น ๗ (๗๗๒) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,473