พศจ. พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด และโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด และโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในการนี้ นางสุวลักษณ์ อภิวัชญ์ธนิน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวเนาวรัตน์ คุ้มบุญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,473