พศจ. พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๗๐ ปี ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๗๐ ปี ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายกองเอก ภูสิต สมจิตต์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางสุวลักษณ์ อภิวัชญ์ธนิน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366