พศจ. พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น ๗ (๗๗๑) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ อภิวัชญ์ธนิน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น ๗ (๗๗๑) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,473