พศจ. พิษณุโลก ดำเนินการยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินวัดใหม่พรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสุวลักษณ์ อภิวัชญ์ธนิน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายธรณินทร์ รักษ์ธนบดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินวัดใหม่พรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากพระอธิการฉัตรชัย จนฺทสุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่พรหมพิราม ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๒๘


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366