โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดคูหาสวรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดคูหาสวรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัดร่วมดำเนินการ  จัดพิธีทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนตามโครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดคูหาสวรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

การนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฯ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366