พิธีเชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ถวายแด่ พระพรหมวชิรเจดีย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ถวายแด่ พระพรหมวชิรเจดีย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ถวายแด่พระพรหมวชิรเจดีย์ ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธํารงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ราชทินนาม พระพรหมวชิรเจดีย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
 ในการนี้ นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปฏิบัติงานในพิธีฯ


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366