ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366