สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1 ก.ย. 66.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,473