วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ

ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยอยู่ใกล้ๆ กับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมนั้นจะมีอาณาเขตติดอยู่กับวัดนางพญา แต่เมื่อถึงช่วงปัจจุบันที่ความเจริญหลั่งไหลเข้ามา จึงมีการตัดถนนเส้นมิตรภาพผ่านบริเวณของวัดแห่งนี้ ส่งผลให้พื้นที่อาณาเขตนั้นแยกจากกัน นอกจากนี้วัดราชบูรณะยังเป็นวัดที่มีอายุยาวนานนับพันปี ทำให้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกัน เจดีย์หลวงของวัดราชบูรณะมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ตั้งบนฐานแปดเหลี่ยมที่เรียงกันเป็นชั้นๆ และมีเจดีย์เล็กๆ ล้อมรอบ ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้จากอีกฝั่งของแม่น้ำ ส่วนพระอุโบสถจะอยู่ใกล้ๆ กับหอไตรด้านในเป็นจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ด้านบน และด้านล่างเป็นภาพกามกรีฑาที่ไม่เคยพบเห็นในวัดใดๆ มาก่อน นอกจากนี้พระวิหารของวัดราชบูรณะเป็นอาคารแบบก่ออิฐถือปูน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงมี 9 ห้อง เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ด้านในมีเสาศิลาแลงกลม มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยแบบศิลปะสุโขทัยเป็นพระประธาน สำหรับศาลาการเปรียญจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และยังมีการจัดมุมพิพิธภัณฑ์ชุมชนย่อยๆ พร้อมกับเช่าบูชาพระเครื่องรุ่นโด่งดัง “พระนางพญา” ได้อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366