การเสริมสร้างมาตรฐานทางวัฒนธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่

การขับเคลื่อนจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,473