สรุปการขออนุญาตใช้ที่ดินราชการ การสร้างวัด การตั้งวัด และการขอวิสุงคามสีมา จังหวัดพิษณุโลก เดือนกรกฏาคม 2564

สรุปการขออนุญาตใช้ที่ดินราชการ การสร้างวัด การตั้งวัด  และการขอวิสุงคามสีมา จังหวัดพิษณุโลก เดือนกรกฏาคม 2564


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf สรุปการขอใช้ที่ ตั้งวัด สร้างวัด ขอวิสุงคามสีมา เดือนกรกฎาคม 64.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366