สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก นำมะนาวถวายวัดคูหาสวรรค์ เพื่อทำอาหารมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เทศน์มหาชาติประยุกต์ ประจำปี ๒๕๖๔ มหาเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ณ ศาลาเทพโลกอุดร วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  การเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในการตรวจประเมิน PMQA  ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๔ วัดเจดีย์ยอดทอง (ธ) อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก พระรัตนโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปวัดเนินมะปราง เพื่อมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และเป็นกำลังใจคณะสงฆ์อำเภอเนินมะปราง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,101