ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อทำการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียง ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์บ้านคลอง (ธ) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าบึงคัด (ธ) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,352