งานบรรพชาเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทำบุญถวายภัตตาหารเพลและน้ำดื่ม แด่พระภิกษุ สามเณร และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2564 ณ วัดบึงกระดาน และวัดอรัญญิก งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ พระครูประทีปธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ รถวิลแชร์ พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง ไปมอบแด่พระครูมงคลจันโทภาส  ฉายา จนฺทาโก (ทัด น้อยตั้ง) อายุ ๑๐๒ ปี พรรษา ๓๙ เจ้าอาวาสวัดวังไม้ตอก

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,843