รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยจังหวัดพิษณุโลกได้สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นตอนที่ 2 โดยนำเสนอจุดยืนของจังหวัด "เมือง 3 ธรรม 4 แยกเศรษฐกิจ" ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการจัดนิทรรศการ เมือง 3 ธรรม ในหัวข้อ ธรรมะ โดยนางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นผู้บรรยายนิทรรศการ เมือง 3 ธรรม หัวข้อ ธรรมะ  ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,082