การประชุมเตรียมงานจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ ศาลาชินราชธไรงวิศิษฏ์ (ปฐม ไวยวงษ์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น ณ ศาลาชินราชธไรงวิศิษฏ์ (ปฐม ไวยวงษ์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จัดการประชุมเตรียมงานจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยได้รับความเมตตาจากพระสุธรรมมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งกรรมการจัดงานทุกฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ปี 2566 โดยในการประชุมดังกล่าว นายบำรุง ชำนาญจุ้ย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ งานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2566 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 7 วัน 7 คืน


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366