ร่วมปฏิบัติงานพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะอำเภอ,เจ้าคณะตำบล, เลขานุการ,เจ้าอาวาส,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,รักษาการเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์(ธ) และร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ จังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) ครั้งที่ 2/2564

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะอำเภอ,เจ้าคณะตำบล, เลขานุการ,เจ้าอาวาส,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,รักษาการเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์(ธ) และร่วมงานสลากภัต ประจำปี 2564 จากนั้น เวลา 13.00 น. ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ จังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) ครั้งที่ 2/2564 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,080