ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดอำเภอวังทอง ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดอำเภอวังทอง ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทองเป็นประธานในการประชุม มีการพิจารณาจำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. ที่พักสงฆ์ใหม่พนมทอง ตำบลบ้านกลาง
2. ที่พักสงฆ์ห้วยหินฝน ตำบลบ้านกลาง
3.ที่พักสงฆ์ราชปัญญาภรณ์ ตำบลแก่งโสภา
4. ที่พักสงฆ์บ้านหญ้าซ่าน ตำบลท่าหมื่นราม
มติที่ประชุมเห็นควรให้มีการขออนุญาตสร้างวัดทั้ง 4 แห่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,071