ตรวจสอบที่พักสงฆ์เพื่อเตรียมการประชุมขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ราชปัญญาภรณ์ ตำบลแก่งโสภา และที่พักสงฆ์ป่าหญ้าซ่าน ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่  30 มิถุนายน 2564 นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักสงฆ์เพื่อเตรียมการประชุมขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ราชปัญญาภรณ์ ตำบลแก่งโสภา และที่พักสงฆ์ป่าหญ้าซ่าน ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,084