พศจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่นำชี้แนวเขตที่ดิน ในการดำเนินการออกโฉนดที่ดินวัดสันเต้น (ร้าง) หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวลักษณ์  อภิวัชญ์ธนิน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายธรณินทร์  รักษ์ธนบดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่นำชี้แนวเขตที่ดิน ในการดำเนินการออกโฉนดที่ดินวัดสันเต้น (ร้าง) หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,473