ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
๑. เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ วัดโพธิ์ศรี ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
๒. เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ วัดปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ในการนี้ นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวเนาวรัตน์ คุ้มบุญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการและนางนวลจันทร์ วัฒนพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้ลงพื้นที่ร่วมกัน คณะกรรมการประเมินในครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 207,132