ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์บ้านคลอง (ธ) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายบำรุง  ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก (ธรรมยุต) นำโดยพระเดชพระคุณพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ) ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์บ้านคลอง (ธ) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 207,198