กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา : "พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ครั้งที่๔๕

วันพุธที่๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา : "พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ครั้งที่๔๕/๒๕๖๕ ภายใต้ยุทธการ "สร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส" ณ บริเวณถนน และทางเท้า ตั้งแต่บริเวณป้ายศูนย์ราชการจังหวัดฯ - สี่แยกส่วนผู้ว่าราชการจังหวัด(หลังเก่า)(ฝั่งริมรั้วศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก)


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,356