โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (สภากาแฟ : การศึกษาเมืองสองแคว) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวฉลองขวัญ แสนประสิทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (สภากาแฟ : การศึกษาเมืองสองแคว) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,244