การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ภาค ๕ ณ วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค ๕ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ภาค ๕ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายคณะสงฆ์ ภาค ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕  ณ วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการโดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมถวายการต้อนรับ ในการนี้ นายบำรุง  ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมถวายการต้อนรับและสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,250