การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ณ ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๗๗๒) ชั้น ๗ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวเนาวรัตน์ คุ้มบุญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ณ ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๗๗๒) ชั้น ๗ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 578,474