ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการใช้ประโยชน์ในอาคารราชพัสดุที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วัด ณ วัดพิกุลทอง ตำบลบึงพระ และวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบำรุง  ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการใช้ประโยชน์ในอาคารราชพัสดุที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วัด ณ วัดพิกุลทอง ตำบลบึงพระ และวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,305