กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา : "พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ครั้งที่๔๔/๒๕๖๕

วันพุธที่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา : "พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ครั้งที่๔๔/๒๕๖๕ ภายใต้ยุทธการ "สร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส" ณ บริเวณถนน และทางเท้า (ตั้งแต่บริเวณสี่แยกจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หลังเก่า) - บริเวณประตูทางออกศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ฝั่งธนาคารกรุงไทย)


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,355