การประชุมประจำเดือนคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ณ วัดคูหาสวรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมประจำเดือนคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ณ วัดคูหาสวรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมและอำนวยความสะดวกตลอด


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,275