กิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา" ครั้งที่ ๒๗

วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา" ครั้งที่ ๒๗ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมฯเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดยมีการจัดกิจกรรมฯทุกวันเสาร์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,353