การถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวเนาวรัตน์ คุ้มบุญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวรับขวัญ สำเนียง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมอำนวยความสะดวกคณะเจ้าภาพในการถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพล ดังนี้
๑.สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
๒. สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑

 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 578,087