ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนภาษาบาลี คณะสงฆ์อำเภอนครไทย-ชาติตระการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวฉลองขวัญ แสนประสิทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนภาษาบาลี คณะสงฆ์อำเภอนครไทย-ชาติตระการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก พระครูพิบูลธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอนครไทย เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าว และคณะสงฆ์อำเภอนครไทย เป็นอย่างดี


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,971