การถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวรับขวัญ สำเนียง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมอำนวยความสะดวกคณะเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพล ดังนี้
๑.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
๒. คุณรุ่งนภา ธรรมโชติ มารดาของพระปฐมฤกษ์


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 132,048