พิธีรับมอบโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดหนองกลด โฉนดเลขที่ ๓๖๔๗๕ ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบางกระทุ่ม และวัดหนองกลด ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จัดพิธีรับมอบโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดหนองกลด โฉนดเลขที่ ๓๖๔๗๕ ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยพระครูเรียม  พลเตโช เจ้าอาวาสวัดหนองกลด เป็นผู้รับมอบจากนางอุมาพร  จินดามณี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม โดยมีพระครูสังวราภินันทน์ เจ้าคณะตำบลเนินกุ่ม พระปลัดรัฐชัย  อคฺคปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม เจ้าคณะตำบลสนามคลี ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนี้ นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายธรณินทร์  รักษ์ธนบดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,525