ลงพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายธรณินทร์  รักษ์ธนบดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม ดังนี้
๑. วัดกรุงศรีเจริญ ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม โดยพระครูนครปัญญาวัฒน์ เจ้าคณะตำบลนครป่าหมาก เจ้าอาวาสวัดกรุงศรีเจริญ ได้ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ดินวัดกรุงศรีเจริญ และละแวกใกล้เคียง พร้อมถวายคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. วัดโกรงเกรงเหนือ ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม โดยพระอธิการสมคิด  อากทฺธโร เจ้าอาวาสวัดโกรงเกรงเหนือ ได้ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัด พร้อมถวายคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,497