การประชุมบุคลากรด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี หนเหนือ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาจังหวัด หนเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวฉลองขวัญ แสนประสิทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี หนเหนือ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาจังหวัด หนเหนือ ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมZOOM Meeting 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,481