ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวาดภาพ เทิดพระคุณของแม่ ในหัวข้อ "ความรักของแม่" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายมนต์ชัย ปั้นงาม นายวันฉัตร กันชู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายจิรภัทร  ใยสุหร่าย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวาดภาพ เทิดพระคุณของแม่ ในหัวข้อ "ความรักของแม่" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านศิลป์ รังนกในสวน ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,518