จัดเตรียมงานและสถานที่ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองพิษณุโลก ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดบึงกระดาน จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่วัดบึงกระดาน ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อวางแผนจัดเตรียมงานและสถานที่ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองพิษณุโลก ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,503