พิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดสันติวิเวกวนาราม ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. วัดสันติวิเวกวนาราม (ธรรมยุต) จัดพิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดสันติวิเวกวนาราม ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายสมศักดิ์  เกี้ยวเกิด นายอำเภอนครไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในการนี้ นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบำรุง  ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีการดังกล่าว


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,521