จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับการตรวจประเมิน PMQA (Site Visit) ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับการตรวจประเมิน PMQA (Site Visit) ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,521