พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมีพระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค ๕ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,455