ร่วมตรวจสอบที่ดินที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมจักร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครพิษณุโลก

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูนิทัศน์บุญญากร มอบหมายให้นายไพโรจน์ ตันเจริญ กรรมการวัดธรรมจักร และนายวันฉัตร กันชู เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมตรวจสอบที่ดินที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมจักรร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครพิษณุโลกเพื่อประกอบการทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายประโลม พรมชู ประธานชุมชนนำการเดินสำรวจพื้นที่


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,464