ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งรัฐ วิชาการ เอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะผู้สูงวัยจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสุปราณี คงสมพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งรัฐ วิชาการ เอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะผู้สูงวัยจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,468