คณะสงฆ์ภาค ๕ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะสงฆ์ภาค ๕ ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระธรรมวชิรบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๕ เป็นประธาน ในการนี้นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,559