กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : "พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ครั้งที่๒๗/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวเนาวรัตน์ คุ้มบุญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นำข้าราชการในสังกัด ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา : "พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ครั้งที่๒๗/๒๕๖๕ ภายใต้ยุทธการ "สร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส" บริเวณถนนทางเท้า และริมตลิ่งแม่น้ำน่าน (ฝั่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ตั้งแต่บริเวณโรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ - เชิงสะพานพระราชวังจันทน์  


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,492