ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการขออนุญาตสร้างวัด ๒ แห่ง ได้แก่ ที่พักสงฆ์วังน้ำเย็น ตำบลพรหมพิราม และที่พักสงฆ์หนองห้างศรัทธาธรรม ตำบลวังวน และให้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไป


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,556