พิธีมอบพัด และโล่เกียรติยศวัดต้นแบบ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน หนเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ และการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน หนเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔
นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม
พิธีมอบพัด และโล่เกียรติยศวัดต้นแบบ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน หนเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓
และการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน หนเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔
โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธาน (ผ่านระบบออนไลน์), 
พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี รับบรรยายเรื่อง "แนวปฏิบัิติการดำเนินโครงการฯ", 
พระเดชพระคุณพระสุธีัรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. รับบรรยายเรื่อง "หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดโครงการฯ"
ผ่านระบบออนไลน์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ Zoom และ Facebook 
ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ : สมปอง สีชมพู


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 578,474