ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

 

   

 

 

 

 

 

 

 

นางสุวลักษณ์  อภิวัชญ์ธนิน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก                                     

โทร. 06-2594-8258

e-mail: phitbud@gmail.com

นายบำรุง ชำนาญจุ้ย

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

โทร. 06-1418-8081

E-mail : bamrung2818@gmail.com


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 578,474