ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

 

        

นางสุวลักษณ์  มูลหล้า

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก                                     

โทร. 06-2594-8258

e-mail: [email protected]

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 207,168