พศจ.พิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบเงินอุดหนุนประเภทเฉพาะกิจ (กพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก โดยนางสุวลักษณ์ อภิวัชญ์ธนิน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบเงินอุดหนุนประเภทเฉพาะกิจ (กพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๔ (อาคารหลังใหม่) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 578,474