ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
 ๑. เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ วัดคุ้งวารี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 ๒. เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐  น. ณ วัดบ้านใหม่ ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 ๓. เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลหัวรอ เขต 1 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในการนี้ นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวเนาวรัตน์ คุ้มบุญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางนวลจันทร์ วัฒนพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,293